hier een foto

Lekker ongedwongen samenwerken met mensen die je vertrouwt. Dat is waar veel mensen aan denken bij samenwerken.

De trend is echter naar samenwerking in steeds grotere groepen, die uit meerdere met elkaar verbonden subgoepen kunnen bestaan. En de onderlinge verschillen worden steeds groter!

De misverstanden nemen dan toe, de resultaten zijn steeds minder vaak wat men beoogde en voordat je het weet slaat saamhorigheid en vertrouwen om in strijd en wantrouwen.

Er ontstaat met andere woorden een onbeheersbare groepsdynamiek en de roep om formele structuren die dat allemaal op moeten lossen wordt steeds sterker.

Als u niet naar die formele structuren toe wilt, als u naar andere, slimmere manieren zoekt om de samenwerking goed te houden, dan kan Vitha u helpen.

In de visie van Vitha zijn groepen van nature weliswaar doelgericht maar kunnen ze hun doel voorbij schieten doordat ze in onbalans raken. Vitha weet die onbalans te benoemen en de oorzaak ervan te achterhalen. Bovendien heeft Vitha in de meeste gevallen ook nog een remedie om er wat aan te doen.

Vitha is wars van schijnoplossingen en zoekt naar de diepere oorzaken en werkzame remedies. Wie snel tot de kern van samenwerken en groepsgedrag wil doordringen heeft aan Vitha een goede partner.

Elke groepsopgave heeft een optimale diepgang nodig in de manier waarop kennis wordt verzameld. Als men te diep gaat dan maakt men te weinig voorgang en werkt men te oppervlakkig dan neemt de kans op fouten sterk toe.

Een gebrek aan voortgang wordt maar al te vaak aan gebrekkige daadkracht toegewezen. Het ligt dan voor de hand om er een potige manager tegen aan te zetten. In veel gevallen werkt dat echter averechts omdat de onderliggende oorzaak niet wordt aangepakt. Het kan immers heel goed zijn dat de groep de neiging heeft om veel te diepgravend met kennis om te gaan!