hier een foto
In de tweede helft van 2011 deed Vitha onderzoek naar de manier waarop (met name) gemeenten met maatschappelijk vastgoed om gaan. Daarbij verkenden we ook de mogelijke rol van RuimteVoordeWijk en gaven we demonstraties.
Deze dia geeft in getallen weer hoe veel aandacht gemeenten hebben voor het onderwerp maatschappelijk vastgoed. De dia maakte onderdeel uit van een presentatie zoals die in het voorjaar van 2012 aan een werkgroep van praktijkdeskundigen is gepresenteerd. Samen met het bureau Stade advies is de feedback op deze bevindingen aangescherpt tot een artikel dat in juni 2012 in het vakblak "Stadwerk" verscheen. Dat artikel is via de link onderaan deze pagina te downloaden.

In het artikel wordt het concept van het Virtuele MultiFunctionele Centrum (VMFC) gepresenteerd als oplossing voor de vaak versnipperde en weinig efffectieve omgang met maatschappelijk vastgoed. Om dat onderwerp laagdrempelig te introduceren heeft Vitha in de loop van 2012 de navolgende korte film over dat onderwerp gemaakt