lees wat enkele lezers over De Aggregatiemens zeggen

“Ik heb De Aggregatiemens met stijgende verbazing gelezen. Ik vind het een geweldig boek: inspirerend en uitdagend. Peter Schuttevaar is er in geslaagd met aanhaling van veel bronnen en gelardeerd met vele aansprekende voorbeelden het complexe proces van afweging bij besluitvormingsprocessen inzichtelijk te maken. Het is een schitterend beschreven afwegingskader. Niets dan lof en chapeau!!!!!!!”

Dr. André Nijsen, maart 2012
---------------------------------------

In zijn filosofische boek De aggregatiemens geeft Peter Schuttevaar een intrigerende visie op samenwerken. In het boek beschrijft hij een groep als andere aggregatietoestand van de mens – dit naar analogie van aggregatietoestanden in de natuur, zoals waterdamp, water en ijs verschillende verschijningsvormen zijn van watermoleculen. De 'aggregatiemens’ staat voor de toestand waarin mensen terechtkomen als ze deel worden van een groep.

Hoe de 'aggregatiemens’ denkt en doet is vergelijkbaar met hoe mensen als individu denken en doen, alleen op een ander aggregatieniveau. Samenwerkende mensen of organisaties beschikken als het ware over een groepsbrein; een heel ander beeld dus dan het beeld van een netwerk van individuen, dat weer te geven is als bolletjes die met lijntjes met elkaar verbonden zijn.

Schuttevaar laat zien hoe dat groepsbrein functioneert en geeft handvatten om dit zo nodig bij te sturen. Daarbij kijkt hij onder andere naar de mate waarin de samenwerking leunt op kennis, methoden, overtuigingen, activiteiten en informatie. Belangrijk is een goed evenwicht daartussen, want zodra dat weg is, gaat het naar zijn mening mis.

Evenwichtsverstoringen binnen groepen leiden tot problemen die vergelijkbaar zijn met de storingen in het brein die individuen kunnen hebben. Zo kunnen groepen lijden aan autisme, schizofrenie, manie of depressie. Een autistische groep bijvoorbeeld blijft hangen in het verzamelen van kennis, en komt slechts traag tot begripsvorming.

Aty Boers, op de Coachingskalender van 30 juni 2014

------------------------------------------

“De Aggregatiemens zit gedegen in elkaar en Peter Schuttevaar schrijft heel toegankelijk. Ingewikkelde dingen worden simpel verwoord. Mijn complimenten.”

Henk Grotendorst, maart 2012

-----------------------------------------

“Zonder samenwerking van individuele mensen zou onze samenleving nooit tot stand zijn gebracht en niet kunnen functioneren. Samenwerken gaat in wonderlijke patronen, dan weer met deze, dan weer met gene. Maar lang niet altijd flitsend en succesvol. Peter Schuttevaar beschrijft de groep als andere aggregatietoestand van de mens als individu. Het bijzondere (en tegelijk ook het lastige) van het boek en het daarin aangereikte instrumentarium is dat de gebruikte theoretische bouwstenen in hoge mate nieuw zijn. Sommigen lijken open deuren, maar tot nu toe stonden ze meestal niet eens op een kier! Wel zijn er veel aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur die voor afzonderlijke elementen dezelfde kant uit wijzen, maar tot dit boek nooit in samenhang. Een intrigerend boek!”

ir. Reyer Brons, Mei 2012

------------------------------------------

“Peter Schuttevaar biedt in zijn boek inzicht in zijn ervaringen met verander­processen. Hij verbindt op knappe wijze diverse psychologische, sociologische, filosofische en methodo­logische ideeën."

Drs J.C. Lelie CPF (Jan), Aug 2012

------------------------------------------

"Ik heb het boek met veel plezier gelezen. De theoretische onderbouwing is goed. De werkbaarheid van het boek is ook goed.

In aanvulling op het boek dient er door een leidinggevende ook geïnvesteerd te worden in onderling goede 1 op 1 relaties tussen leidinggevende en ondergeschikten en tussen ondergeschikten onderling. Als twee mensen in een groep elkaar niet mogen, is dat denk ik een grote bottleneck om tot groepsovertuiging te komen.

Een andere aanrader in aanvulling op het boek noem ik het doorgronden van het psychologisch contract van een medewerker met zijn organisatie door de leidinggevende. Ik werk nu, als gedetacheerde, bij de sociale dienst van de gemeente Rotterdam en ik merk daar dat een flinke bezuinigingsdoelstelling en geen "baanzekerheid" voor sommigen duidelijk invloed hebben op individueel en groepsgedrag van mensen. "

Fred IJspeerd, Allround mdw. WWB bij BeSupported, jan 2014