RuimteVoorDeWijk is niet duur. U betaalt een beperkt jaarbedrag
Voor wie zich tot twee ruimten beperkt is RuimteVoorDeWijk zelfs gratis!
hier een foto
Inschrijven op RuimteVoor-DeWijk is gratis! Met dat gratis account krijgt u een eigen subdomeinnaam en kunt u van de standaard-modules gebruik maken. De enige beperking daarbij is, dat u maximaal twee ruimten aan kunt bieden.
Wilt u meer dan twee ruimten aanbieden, dan betaalt u een jaarbedrag van ¤ 195,- (prijspeil 2013). U kunt dan een onbeperkt aantal ruimten op de site zetten. (let op: ook voor ruimten die u niet online zet kunt u het ingebouwde reserveringssysteem van RuimteVoorDeWijk gebruiken!)

De aangeboden ruimten dienen in het geografische gebied van de wijkplaats te liggen.

De geografische omvang van een wijkplaats is niet vrij te kiezen maar voorgedefinieerd volgens de CBS wijkenlijst van 2012 (tenzij u een private wijkplaats start). Voor wijken die volgens die lijst een omvang van meer dan 30.000 inwoners hebben zijn de buurten als wijkplaats genomen. Denk daarbij aan de stadsdelen van de gemeente Amsterdam, die het CBS als wijken aanmerkt, die echter elk meer dan 100.000 inwoners hebben.

Indien uw wijkplaats minder dan duizend inwoners heeft, dan kunt u zich ook aansluiten bij een omliggende wijkplaats als u ons daar per email van op de hoogte stelt (info@ruimtevoordewijk.nl).

De kosten van extra modulen zoals door Vitha toegevoegd, bedragen ¤ 50 per jaar (prijspeil 2013). Op het moment van starten (voorjaar 2013) kent RuimteVoorDeWijk één extra module, namelijk de module MijnArtikelen, waarmee men in een handomdraai een professioneel ogende website maakt.

Van eventueel in de toekomst toe te voegen optionele modulen van derden kunnen nog geen kosten genoemd worden.

Bovenstaande kosten worden door Vitha bij u in rekening gebracht. Wijkplaatsbeheerders betalen voor de basismodules een bedrag van ¤ 795,- per jaar aan Vitha. Ingeval Vitha met een wijkplaatsbeheerder een overeenkomst heeft afgesloten, vervallen de overeenkomsten tussen Vitha en de andere aanbieders op die wijkplaats. Als er in een wijkplaats vijf aanbieders zijn, dan is het voor deze aanbieders dus al goedkoper om via een wijkplaatsbeheerder een gezamenlijke overeenkomst met Vitha aan te gaan.

Extra modules, zoals "MijnArtikelen" kunnen door de wijkplaatsbeheerder integraal voor de gehele wijkplaats worden afgenomen voor een bedrag van ¤ 195,- per jaar per module.

Vanaf het moment dat er een wijkplaatsbeheerder is, kunnen de aanbieders hun eigen nadere voorwaarden voor gebruik bepalen en kosten aan elkaar in rekening brengen. Als van dergelijke voorwaarden sprake is, dan worden deze getoond aan wie zich voor een wijkplaats registreert.

Voor wijkplaatsbeheerders van private wijkplaatsen gelden dezelfde voorwaarden als voor wijkplaatsbeheerders van wijkgebonden wijkplaatsen.

Trainingen, cursussen en workshops, ter ondersteuning van aanbieders en wijkplaatsbeheerders worden door Vitha aangeboden voor dagdeeltarieven van ¤ 395,-. 

De basisstijl van RuimteVoorDeWijk is sober. De stijl kan echter per aanbieder aangepast worden. Dergelijke aanpassingen worden door Vitha als maatwerk beschouwd en over de kosten daarvan worden aparte afspraken gemaakt.

Tot slot: u dient zich op RuimteVoorDeWijk netjes te gedragen. RuimteVoorDeWijk houdt zich het recht voor om gebruikers die zich onrechtmatig of hinderlijk gedragen van de site te verwijderen. De algemene voorwaarden vindt u in de onderstaande link.
De gehanteerde bedragen zijn prijspeil 2013 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Neem voor meer informatie contact op met Vitha op 0183 665722