hier een foto
Werkdruk krijgt men hanteerbaar door het starten van een dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Alles wat samenwerken lastig en ongrijpbaar maakt zie je bij het opstarten en onderhouden van die dialoog.


Probleem. Te veel werkdruk, ofwel een te hoge Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Steeds meer ziekmeldingen komen er uit voort. Steeds meer uitval van werknemers is er het gevolg van. Stroeve werkverhoudingen en verlies aan effectiviteit zijn de consequenties. En het kost ook handen vol geld. In sectoren als zorg en lokale overheid moet men bovendien meer werk verrichten met minder middelen. De werkdruk is daar overal voelbaar.

Wat remt de aanpak? De belangrijkste praktische hobbel bij het aanpakken van werkdruk is dat mensen onderling weinig in gesprek zijn over dit onderwerp. Bij de directie staat het niet op de agenda in op de werkvloer is het geen populair onderwerp. Het is eerder een persoonlijk probleem dan een gezamenlijke uitdaging. Onwennigheid en soms schaamte houden het in de subjectieve belevingshoek en verhinderen dat er open over herkenbare oorzaken wordt gesproken. Werkgever en werknemer zijn er te weinig over in dialoog.

Wat te doen?  Vitha organiseert een workhop (de EurekaShop). Die is er voor manager en medewerker, voor directie en uitvoerend team. Werkdruk is van alle lagen en alle soorten werk. Ter voorbereiding wordt de samenstelling van de deelnemersgroep(en) diepgaand met de opdrachtgever afgestemd. Tijdens de workshop wordt er gewerkt aan een gezamenlijke beleving van werkdruk. Als de omstandigheden dat toelaten dan wordt die beleving eerst vanuit een lichamelijke gewaarwording opgebouwd. Werkdruk vertoont naar aard en aanleiding namelijk veel gelijkenissen met spanningen in het eigen lichaam. Deze gewaarwording dient als opstapje om met een frisse blik en een open houding naar de werksituatie te kijken. Er wordt daarbij zowel naar de eigen situatie gekeken als naar die van de andere deelnemers. Zo komt er een constructieve dialoog op gang waarin men in gesprek met elkaar een overzicht over de eigen werksituatie verkrijgt, en over de knelpunten die daarin voorkomen.

Netwerk. Vitha werkt inzake het aanpakken van werkdruk samen met de professionals van het netwerk Archimedes (zie http://www.archimedes.nu). Zij pakken werkdruk elk vanuit een eigen kernexpertise aan. De inbreng van Vitha in dat netwerk is er één van te begeleiden, waar groepsgedrag en samenwerken aan de orde is. De EurekaShop is daar een voorbeeld van. Door de samenwerking met Taaktuner.nl kan de workshop naadloos aangesloten worden op het gebruik van het online internettool Taaktuner. Daarmee kan ieder voor zich inzicht krijgen en behouden in de eigen werksituatie en ontstaat een borging van de op gang gebrachte dialoog. Via de samenwerking met Waanbrekers is ook zeker gesteld dat organisaties goed begeleid worden bij de introductie en het gebruik van de Taaktuner.

Meer weten? Ga naar de contactpagina. Bel ons of vraag een folder aan.