hier een foto
Staat het openbaar bestuur naast of tegenover de burger? Wij vinden dat je ook samen met burgers kunt besturen. We laten zien hoe een kopgroep van ambtenaren daar bij kan helpen.

Achtergrond: Bij lokale overheden wordt tegenwoordig veel gereorganiseerd. Dat is noodzakelijk vanwege de bezuinigingen en de decentralisatie. Het probleem daarbij is dat veel reorganisaties een reactief karakter hebben. Het lijkt van buiten af opgelegd. Terwijl het veel prettiger is om dingen uit eigen overtuiging te doen, met het beeld voor ogen van de organisatie die je in de toekomst wilt zijn. En met een beeld van het soort medewerkers dat dan nodig is.

Uitdaging: De kunst is hoe een eenmaal ingezette reorganisatie meer glans en positieve energie kan krijgen. Dat krijg je niet alleen met een nieuwe structuur voor elkaar, maar vooral met medewerkers die een meer verbindende rol willen vervullen. Die niet verzanden in drassige formele trajecten maar die beweeglijk en wendbaar op zoek blijven naar oplossingen. Die voorop willen gaan in een meer horizontale aanpak, weg van de sectorale zuilen. Die het overleg met burgers en bedrijven aan durven gaan en zich daarbij niet alleen door de meest invloedrijke stakeholder laten leiden. Elke gemeente heeft dergelijke medewerkers al in huis. Vaak zonder het te weten.

Wat remt de oplossing? Men weet meestal niet wie er met wie verbonden moet worden. Moet de ambtenaar tussen politiek en externe partij gaan staan? Of tussen verschillende externe partijen? Of kan hij alleen verbinden door te teamen met andere ambtenaren? En moet het accent daarbij liggen op het voeren van regie (gelijksoortige actoren met elkaar laten samenwerken) of op verbinden (als brug functioneren tussen ongelijksoortige actoren, bijv. tussen politiek en experts). Men weet ook meestal niet welke competenties er voor welke verbinding precies nodig zijn. Kortom, er ontbreekt systematiek. Het verbinden wordt daarin vaak een ‘lustig er op los netwerken’, wendbaarheid wordt dan vooral een ‘lekker scrummen met z’n allen’ en regievoeren wordt dan vooral ‘werk naar preferred suppliers toeschuiven’.

Oplossingsrichting. Een ‘kopgroep’ van medewerkers wordt geholpen om zowel de eigen ambities waar te maken, als die van hun politiek bestuur. We brengen systematiek aan door de benodigde instrumenten en denkkaders aan te reiken en we ondersteunen hen bij het ontwikkelen van de daarmee samenhangende vaardigheden. Wij hanteren daarbij methoden als ‘Agile’ om de wendbaarheid te vergroten, ‘value based projectmanagement’ om beter te verbinden tussen mensen en we zetten ‘dienend leiderschap’ in als basis voor kritische zelfreflectie. Tijdens de rit brengen we de kopgroepleden in contact met rolmodellen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie(s). Van belang daarbij is dat het werk van de kopgroep wordt gekoppeld aan het collegeakkoord zodat er binnen twee jaar tijd duidelijke resultaten worden neergezet die aansluiten bij de politieke agenda.

Netwerk. Hans van den Oord was topambtenaar bij de gemeente Eindhoven en is tegenwoordig zelfstandig adviseur. Rob Janssen Duyghuysen is consultant bij Lagant.  Peter Schutttevaar is consultant bij Vitha. Als gezelschap delen we een visie op politieke innovatie met elkaar en we handelen vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Samen stellen we ons dienstbaar op aan de ontwikkeling van personen en teams. Wij hebben ervaring met technieken en methoden die passen bij een netwerkende en op participatie gerichte overheidsorganisatie. Wij hebben didactische en coaching vaardigheden en zijn uitstekend in staat om zelfreflectie en kennisontwikkeling van betrokkenen op gang te brengen. Het helpt ook dat we samen over een flink netwerk van rolmodellen beschikken. Van groot belang bij dit traject is dat wij zelf als procesmanagers betrokken zijn geweest bij organisatie verandering en burger participatie.

Meer weten?  Ga naar de contactpagina en bel ons!