hier een foto
Ruimten om tijdelijk te huren en te verhuren. En activiteiten om samen te organiseren. Dat is de basis van RuimteVoor-DeWijk.
Standaard heeft elke geregistreerde aanbieder op RuimteVoorDeWijk vier basismodules ter beschikking voor het aanbieden van ruimten en het maken van reserveringen. Daarnaast kan men extra modules activeren, bijvoorbeeld voor het maken van een eigen website (met een eigen domein- of subdomeinnaam).

Met de module MijnRuimten kunnen ruimten worden aangeboden en kan per ruimte de beschikbaarheid (verhuurmogelijkheden) worden aangegeven.

Met MijnBerichten kan men berichten op het prikbord zetten.

Met MijnReserveringen heeft u als aanbieder een uitgebreid reserveringssysteem voor uw ruimte ter beschikking, waarmee ook de reserveringsaanvragen van sitebezoekers verwerkt kunnen worden. Het systeem stelt bij zo'n reserveringsaanvraag een voorbeeldovereenkomst tussen u en de bezoeker op die u veel administratief werk uit handen neemt. Daarnaast kan een éénmaal gemaakte reservering met een eenvoudige druk op de knop in de activiteitenagenda online gezet worden.

Met MijnMensen kunt u taken toewijzen aan vrijwilligers of medewerkers die zich bij u geregistreerd hebben. U kunt deze mensen dan rechten geven in één of meer modules van RuimteVoorDeWijk. U kunt de website bijvoorbeeld door de ene vrijwilliger laten beheren terwijl een andere medewerker de reserveringen verwerkt.

Voor wijkplaatsbeheerders is er de module Wijkplaatsbeheer, waarmee de onderlinge afspraken van aanbieders op de wijkplaats beheert kunnen worden.

Naast deze standaardmodulen is vanaf voorjaar 2013 ook de module MijnArtikelen beschikbaar. Daar is ondermeer deze webzijde van vitha in gebouwd. Met deze module kan men laagdrempelig een eigen website bouwen. Heeft men eenmaal eigen webpagina's gemaakt, dan kan men eenvoudig vanuit andere modules naar die pagina's verwijzen. Op die manier kan men een ruimte die men verhuurt of een activiteit die men organiseert nader toelichten en van foto- en videomateriaal voorzien.

De mogelijkheid wordt opengelaten dat er in de toekomst modulen door derden worden aangeleverd die u optioneel erbij kunt inschakelen. Wie daar ideeën toe heeft kan zich bij Vitha melden.

Elke aanbieder kan zijn eigen website als een subdomein benaderen (als subdomeinnaam.ruimtevoordewijk.nl) of als volledig domein (als www.vitha.nl). Een subdomeinnaam kiest u tijdens het registreren en deze is daarna direct actief. Een volledige domeinnaam (of het verplaatsen daarvan) dient aangevraagd te worden.

Elke aanbieder kan de eigen website en de wijkplaats waaraan hij deelneemt in de eigen huisstijl laten verschijnen (,gekoppeld aan het domein of subdomein). Daartoe kan hij een eigen zogenaamde "css-stylesheet" laten maken. Het (laten) maken van een dergelijke eigen stylesheet wordt door Vitha als maatwerk beschouwd.

De visie en missie van RuimteVoorDeWijk is eenvoudig namelijk "het instrument voor samenwerking in wijk en buurt worden!" Het aantal modules zal daartoe uitgebreid worden. Denkt u bijvoorbeeld aan een module "MijnProgrammering" waarmee u live uitzendingen via de eigen wijkplaats kunt verzorgen. U kunt dan als klein theater of als amateurgezelschap toch uw eigen elektronische kaartjes voor een live performance op internet verkopen. Toekomstmuziek? Nou, als u meedoet en als u helpt om RuimteVoorDeWijk groot te maken, dan gaan dat soort modules er zeker komen.
de handleiding voor ruimtevoordewijk is hieronder te vinden