hier een foto

olieverf op linnen 63 x 83 cm

Het Logo van Vitha is gebaseerd op een schilderij van Anneke Schelwald van Baaren. Zij heeft de denkbeelden van Vitha over de menselijke kwaliteiten en de inzet daarvan in een vitale samenleving, vertaald naar beeld en kleur.
Centraal staat een niet uitgedetailleerde mens. Vanuit het mentale centrum van deze mens vertrekken golvende bewegingen, waarmee deze mens tot eenheid komt in een totale figuur. Aan weerszijden zijn ter hoogte van het mentale centrum stenen aangebracht die, door hun plaatsing en reliƫf, stabiliteit en vaste referentie geven. Er is een snelheid aangebracht die het levenstempo van een moderne westerse samenleving uitdrukt.

Doordat het de mens lukt om zijn diversiteit te bewaren, lukt het hem om temidden van deze omgevingssnelheid in evenwicht te blijven. Zijn veelheid aan gaven, talenten en competenties weet hij te combineren tot een hechte levenskunst. De moderniteit stimuleert hem tot compleetheid en niet tot eenzijdigheid. Zijn leven verschraalt niet maar wordt steeds rijker.