Vragen die wij zoal krijgen over RuimteVoorDeWijk


Q: Is RuimteVoorDeWijk nu een landelijke site of gaat het over de wijk?

A:  RuimteVoorDeWijk is een landelijk platform waar elke wijk in Nederland zijn eigen "wijkplaats" kan krijgen. Elke aanbieder van ruimten en activiteiten kan zich aansluiten bij zijn wijkplaats, namelijk die waar hij gevestigd is. En bezoekers krijgen op die wijkplaats een overzicht van wat er in die wijk te doen is. Het draait dus om de wijk, terwijl het wel mogelijk is om een landelijk overzicht te verkrijgen.

Q: Waarin verschilt RuimteVoorDeWijk van zogenaamde "makelpunt websites"? 

A: Beide webtools brengen aanbieders en afnemers van ruimten met elkaar in verbinding. RuimteVoordewijk gaat echter verder en biedt onder andere een compleet reserveringssysteem. Ook bezoekers kunnen online reserveren en op de wijkplaats kijken welke activiteiten er op de agenda staan. Bovendien zijn deze extra's ook voor aanbieders algemeen toegankelijk (inschrijven is gratis tot het aanbieden van twee ruimten).

Q: Waarom eigenlijk wijkplaatsen? Waarom niet gewoon uitgaan van wijkcentra?

A: RuimteVoorDeWijk maakt samenwerking tussen aanbieders op wijkniveau mogelijk. Samenwerkingsafspraken kunnen in het systeem vastgelegd worden. Het idee is dus dat meerdere (kleinere) aanbieders tezamen een gezamenlijk aanbod van ruimten en activiteiten aan de wijk creëren. Een dergelijke, meer gezamenlijke omgang met publieke ruimte wordt als duurzamer en efficienter gezien. RuimteVoorDeWijk ondersteunt een dergelijke samenwerking. Vandaar de term "wijkplaats".

Q: RuimteVoorDeWijk biedt lang niet alles wat ik nodig heb. Komen die dingen er nog bij?

A: RuimteVoorDeWijk wordt continu doorontwikkeld zonder dat dat meerkosten oplevert voor de gebruikers. Als gebruiker kunt u lid worden van de gebruikersgroep. De gebruikersgroep bepaalt welke onderdelen er in de volgende 'release' bij zullen komen en welke onderdelen er verbetert zullen worden (aanmelden kan bij peter@vitha.nl). Doelstelling daarbij is, dat RuimteVoorDeWijk uit zal groeien tot het instrument voor wijk- en buurtcentra (en andere kleinschalige en/of sociale aanbieders van ruimten en activiteiten).

Q: Ons wijkcentrum heeft al een website. Wat heb ik dan nog aan RuimteVoorDeWijk?

A: Functies zoals reserveringssystemen vallen normaal gesproken buiten het budget van een kleine aanbieder. Met RuimteVoorDeWijk komen ze binnen bereik. Die functies kunt u dan via insluitcodes op uw eigen website zetten, zoals u ook youtube filmpjes op uw eigen website kunt zetten. Deze insluitcodes zijn gewoon van de website van RuimteVoorDeWijk op te halen (er is geen tussenkomst van de webbeheerder nodig). U kunt dan zelf het reserveringssysteem van RuimteVoorDeWijk gebruiken terwijl bezoekers gewoon via uw eigen website kunnen zien wat er bij u te doen is en wanneer uw ruimten beschikbaar zijn. Daarnaast beschikt RuimteVoorDeWijk over een module waarmee u in een handomdraai een eigen website gemaakt heeft (en die is dan ook onder een eigen domeinnaam te bereiken). U kunt er dus ook voor kiezen om uw website voor een bedrag van € 50,- per jaar bij RuimteVoorDeWijk onder te brengen.

Q: Maar ik heb al een eigen domeinnaam. Wat doe ik daar dan mee?

A: U kunt uw eigen domein tegen geringe meerkosten naar RuimteVoorDeWijk overzetten. Voorbeeld: De website van Vitha is onderdeel van RuimteVoorDeWijk en kan zowel via het subdomein "vitha.ruimtevoordewijk.nl" bereikt worden als via "www.vitha.nl". Elke aanbieder kiest bij registreren een subdomeinnaam en dat subdomein wordt ook direct automatisch aangemaakt en geactiveerd. Het overzetten van een geheel domein dient apart aangevraagd te worden.

Q: Is er ook een mobiele versie?

A: Ja, de mobiele versie van RuimteVoorDeWijk is te benaderen via "m.ruimtevoordewijk.nl".

Q: Ik heb een eigen huisstijl. Kan ik de manier waarop RuimteVoorDeWijk getoond wordt daar op aanpassen?

A: Ja dat kan. Aanbieders kunnen daartoe hun eigen css-stylesheet (laten) maken (ofwel de standaard stylesheet aanpassen). neem daartoe contact op met (peter@vitha.nl)

Q: Er zijn meer websites voor wijken. Hoe hangt dat samen met ruimteVoorDeWijk?

A: RuimteVoorDeWijk zoekt actief naar integratie en samenwerking met andere wijkgerichte systemen. Aanbieders van dergelijk sites worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Q: De openingspagina (portalpagina) is nu nog wat kaal. Blijft dat zo?

A: Nee, zodra er voldoende aanbod op RuimteVoorDeWijk is, en zodra er voldoende wijkplaatsen actief zijn, kan men vanaf de portalpagina zoeken naar regio, gemeente, etc.. Zowel geografisch via een kaart als met zoekwoorden.

Q: Ik heb een eigen wijkplaats aangemaakt. Hoe vervang ik de standaardbanner?

A: Het vervangen van de standaardbanner kan door er één op te sturen naar peter@vitha.nl. De banner moet 100 pixels hoog zijn en minstens 1000 pixels breed. In één van de volgende releases zal voor "wijkbeheerders" de mogelijkheid gecreëerd worden om een eigen banner te uploaden.