hier een foto
Hoe kun je als eigenaren van maatschappelijk vastgoed rond het Flevoplein samenwerken in het aanbieden van ruimten en in het organiseren van activiteiten?

Deze vraag werd eind 2009 aan Vitha gesteld door de gemeente Haarlem. Voor de vaste verhuur is door Vitha een haalbaarheidsstudie gedaan en is subsidie aangevraagd voor de verbouw van één van de gebouwen. Dit resulteerde in optimaler gebruik van de bestaande panden.

Vervolgens werd in de loop van 2010 echter ook gevraagd of Vitha een instrument kon bedenken waarmee het medegebruik ondersteund kon worden. Een "systeem voor medegebruik" moest er komen.