hier een foto
De gemeente Haarlem vroeg in het voorjaar van 2011 om een functioneel ontwerp voor een "Haarlem's systeem voor Medegebruik".
Het plaatje geeft de eerste handmatige schets van één van de schermen weer.