hier een foto
De gemeente Eindhoven wilde een "pandprogrammeur" aanstellen. Vitha werd gevraagd om daar kwartiermaker voor te zijn.
Zo'n pandprogrammeur moet met alle partijen overleggen die bij een multifunctioneel centrum betrokken zijn. En dan moet hij een samenhangende programmering van activiteiten maken voor het gehele pand (of voor meerdere panden tegelijk).

Om een degelijke basis onder de functie te leggen (het betrof immers iets nieuws) heeft Vitha een model gemaakt voor samenwerken op een multifunctionele locatie. Het plaatje geeft weer hoe dat model gepresenteerd is aan de gemeente Eindhoven.

Vitha heeft zich sinds 2005 toegelegd op samenwerkingsvraagstukken. Met dit model werd de basis gelegd voor de specialisatie van Vitha in samenwerkaingsvraagstukken die spelen bij de omgang met maatschappelijk vastgoed.
Via onderstaande link is nog een filmpje over de kwartiermakersopdracht in Eindhoven te bekijken.